Zrównoważony rozwój

Firma Allmed stawia sobie za cel redukcję emisji dwutlenku węgla i zabezpieczenie środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.  Jako producent syntetycznych przyrządów medycznych zdajemy sobie sprawę z tego, że spoczywa na nas odpowiedzialność za ograniczenie liczby wytwarzanych odpadów.

Nasze zespoły ds. rozwoju niestrudzenie pracują nad nową generacją przyrządów medycznych najwyższej jakości i zapewniających optymalną wydajność.  Częścią misji jest praca zgodnie z naszymi celami i planami związanymi ze zrównoważonym rozwojem.  Jeśli to możliwe, korzystamy z materiałów, które można poddać recyklingowi oraz pochodzących od producentów o podobnym podejściu do ochrony środowiska.