Jak działamy

Współpracujemy z cenionymi partnerami na całym świecie, począwszy od dystrybutorów po lekarzy, konstruktorów oraz badaczy.

Chociaż nasza centrala znajduje się w Londynie, to rodzina Allmed ma charakter zarówno międzynarodowy, jak i lokalny. Nasz globalny zespół zarządzania prowadzi działalność na całym świecie, wykorzystując nieocenioną wiedzę lokalną oraz najważniejsze kontakty.

Mamy trzy zakłady produkcyjne na obszarze EMEA, dwa w Niemczech i jeden w Egipcie.
Zakłady te, z których każdy działa w ramach własnej specjalizacji, łączą tworzenie realnej zmiany w ramach konkurencji, skuteczniejszą produkcję i dystrybucję naszych projektów z wykorzystaniem sieci obejmującej Wielką Brytanię, Niemcy, Polskę, Turcję, Brazylię, Egipt i Indie.

Natomiast nasze powiązanie z rynkami globalnymi pozwala szybko dostarczyć produkty, tam gdzie są niezbędne. Praca zespołowa to podstawa. Dlatego też jesteśmy niezmiernie dumni z naszej zaufanej sieci dystrybutorów w ponad 40 krajach. W Allmed wierzymy, że pracujemy lepiej, pracując wspólnie.

Wymagania naszych klientów są siłą napędową naszych wszystkich działań. Począwszy od niezachwianego zaangażowania w ciągłe szkolenie i zapewnienie jakości, po przestrzeganie przez nas najwyższych międzynarodowych standardów, zgodnych z naszym Ogólnym systemem zarządzania jakością, który otrzymał szereg certyfikatów.

Ogólna polityka zarządzania jakością Allmed Group

Nasze wartości: profesjonalizm, uczciwość, partnerstwo, zaufanie i opieka

Celem Allmed Group jest spełnianie oczekiwań naszych klientów oraz zostanie preferowanym dostawcą rozwiązań w zakresie wyrobów medycznych.

Od pracowników firmy Allmed oczekuje się ciągłego skupienia się na opracowaniu, produkcji, sprzedaży oraz dostarczaniu innowacyjnych, bezpiecznych i skutecznych produktów i usług, które wyznaczają punkt odniesienia dla elementów eksploatacyjnych do dializowania.

Jesteśmy zaangażowani w przestrzeganie globalnych wymogów regulacyjnych oraz utrzymanie skuteczności Systemu zarządzania jakością.

Zapewnimy skuteczność naszych działań oraz działalności wraz z jasnymi celami i znaczącymi pomiarami (Kluczowe wskaźniki wydajności, które zostaną dostosowane do każdego zakładu), a nasze wysiłki będą ukierunkowane na ciągłą poprawę naszej działalności i jakości naszych procesów, produktów i usług.

Cele Allmed Group to:

a) wdrożenie ISO 13485:2016 we wszystkich zakładach;
b) wdrożenie 9001:2015 oraz ISO 14001:2016 w zakładach, które miały wdrożone wcześniejsze wersje;
c) wdrożenie programu Post Market Surveillance;
d) wdrożenie nowego MEDDEV 2.7/1, rew. 4;
e) wdrożenie nowego MDR (UE) 2017/745;
f) wdrożenie rozporządzenia MDSAP w celu zastąpienia rozporządzeń CMDCAS, FDA, ANVISA oraz TGA.

Informacje na ten temat są przekazywane w organizacji, gdzie następuje ich przyswojenie. Ponadto są one przedmiotem przeglądu pod kątem ciągłego zrównoważenia w ramach Przeglądu zarządczego.

Zapewnimy zarządzanie naszymi procesami i produktami, mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska wraz z zabezpieczeniem właściwych i bezpiecznych obszarów roboczych, uwzględniających optymalne wykorzystanie zasobów.

Kim jesteśmy Read more Nasze początki Read more Nasza oferta Read more