Innowacje

Badania i rozwój

Nasze światowej klasy centra badawczo-rozwojowe to siła napędowa, będąca podstawą naszych skutecznych innowacji w filtracji i systemach rurek.

Filtrowanie

Allmed to uznany lider w konstruowaniu oraz dostarczaniu membran z włókien kanalikowych. Nasze wewnętrzne zasoby umożliwiają nam projektowanie membran o niezrównanych właściwościach, odpowiednich dla konkretnych zastosowań, zarówno do oczyszczania krwi, jak i płynów.

Począwszy od ultrafiltracji do rozproszonej przepuszczalności po strukturę oraz kształt włókna, nasze wewnętrzne zasoby umożliwiają nam projektowanie membran o niezrównanych właściwościach, odpowiednich dla wszystkich aplikacji w ramach opieki zdrowotnej.

Ale wykraczamy poza rozwój membran. Nasze zespoły badawczo-rozwojowe dążą do dokonania realnej zmiany i dalszego rozwoju technologii. Począwszy od poliwęglanów przez polipropylen po ABS, firma Allmed wykorzystuje szereg różnych materiałów do konstruowania i projektowania obudów i powłok, aby stworzyć moduł filtracyjny dla dowolnej żądanej aplikacji.

I wreszcie natychmiastowy dostęp do wielu metod sterylizacji umożliwia dostarczenie wyrobów aż do ostatniego etapu.

Zespół opracowania membran jest wygodnie usytuowany obok naszego zakładu tkania włókien w północnych Niemczech.

Systemy rurek

Naszą reputację stworzyliśmy dostarczając innowacyjne rozwiązania i niezrównane działanie naszego wewnętrznego zespołu ds. rozwiązań w zakresie przewodów.

Allmed posiada pełne wewnętrzne zaplecze, projektujące wyjątkowe systemy przewodów do szerokiego wachlarza zastosowań. Zapewniamy najwyższy poziom opieki nad pacjentem oraz wydajność, począwszy od projektu po opracowanie, wytłaczanie i montaż, testowanie integralności oraz końcową sterylizację.

Rozpoczynamy od zrozumienia konkretnego celu zastosowania terapeutycznego i pracujemy w kierunku inżynieryjnego stworzenia najskuteczniejszego i najoszczędniejszego systemu. Pytamy o wszystko, aby stworzyć światowej klasy aplikacje do zastosowań pozaustrojowych.

Po konstrukcji następuje drobiazgowe testowanie wszystkiego. Dzięki dostępowi do własnych linii wytłaczania o wysokiej precyzji, jak również podzespołów wewnętrznych i zewnętrznych, możemy opracowywać kompletne przewody do krwi i płynów, pełniące funkcję transportową, pomiarową i sterującą i skonstruowane według dokładnych specyfikacji.

 

NIDUS®

Zastosowanie specjalistycznych terapii nefrologicznych może oznaczać na każdym etapie różnicę pomiędzy życiem a śmiercią. Jednakże ma to najkrytyczniejsze znaczenie lub stanowi wyzwanie w przypadku bardzo młodych pacjentów z chorobami nerek.

Dzięki postępom w opiece neonatalnej, dzieci urodzone ze skomplikowanymi problemami medycznymi i chirurgicznymi, urodzone przed terminem lub z niską masą urodzeniową coraz częściej mają szansę na przeżycie okresu noworodkowego.  Oczywiście jest to wspaniała wiadomość, jednakże samo w sobie wiąże się to coraz częściej ze złożonym zespołem wyzwań.

W rezultacie lekarze coraz częściej mają do czynienia z potrzebą podtrzymania czynności życiowych u noworodków oraz małych dzieci z ostrym uszkodzeniem nerek (AKI) lub obrzękiem opornym na leczenie.

Poprawa jakości życia w przypadku AKI, czyli nagłego i potencjalnie śmiertelnego pogorszenia czynności nerek, ma krytyczne znaczenie, ponieważ choroba ta występuje u ok. 25% niemowląt przedwcześnie urodzonych.

AKI nadal istotnie przyczynia się do ogólnej zachorowalności i śmiertelności. Wiemy, że niemowlęta z AKI

muszą dłużej pozostać w szpitalu i mają mniejsze szanse na przeżycie. Więc wczesne rozpoznanie tej choroby, a co za tym idzie leczenie, mają zasadnicze znaczenie.

Zapewnienie leczenia nerkozastępczego (RTT) w tej populacji stanowi wyzwanie pod względem technicznym i czasami jest wręcz niemożliwe. Jednakże, biorąc pod uwagę nasze zaangażowanie na rzecz ciągłych innowacji, jest to zagadnienie, na którym koncentrujemy się od czasu jego zidentyfikowania. Dlatego jesteśmy dumni, że pomogliśmy opracować nową procedurę leczenia, wybieraną w przypadku najwrażliwszych interwencji klinicznych.

System hemodializy noworodków NIDUS® opracowano do oczyszczania substancji rozpuszczonych oraz płynów w krwi dzieci o masie od 800 g do 8 kg. Wykorzystując do dostępu cewnik o pojedynczym świetle, NIDUS® zapewnia lepsze klirensy oraz dokładną równowagę wody w porównaniu z tradycyjnymi dializami otrzewnowymi (PD) i może pomóc w uniknięciu niewłaściwego wykorzystania urządzeń RRT przeznaczonych dla osób dorosłych.

Urządzenie NIDUS®, oczekujące na przyznanie znaku CE, wyznacza nowy światowy standard w terapii dializowaniem pozaustrojowym u noworodków.